Գործարանային շրջագայություն

loading the pvc flooring

բեռնում է pvc հատակը

factory photo

գործարանի լուսանկարը

production line

արտադրական գիծ

normal packing

նորմալ փաթեթավորում

on 126 Guangzhou Fair

Գուանչժոուի 126 տոնավաճառում